အရုပ္ဆိုးေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု

on Tuesday, May 8, 2012
ဘုရား သားေတာ္ သုံးရာေက်ာ္ကို မေလ်ာ္ သတ္ျဖတ္
သကၠရာဇ္ ၉၀၁ ေလာက္က အ၀ဘုရင္ သိုဟန္ဘြားသည္ ရတနာ သုံးပါးကို မယုံၾကည္၊ ေစတီ ပုထိုး မ်ားကိုလညး္ `ျမန္မာတို႕ ဥစၥာ ေရႊ ေငြ ထားေသာ အေဆာက္အဦး ဟုဆို၍ တူးၿဖိဳၿပီးလွ်င္ ဌာပနာကို ယူေလ၏။ မယားမရွိ သားမရွိဘဲလ်က္ တပည့္ တပန္း အေျခြအရံကို ဆည္းပူးၾကသည္၊ ပုန္ကန္လိုက ပုန္ကန္နိုင္ရာသည္၊ ရဟန္းတို႕ကို ဖမ္း၍ သတ္မွ သင့္မည္` ဟုၾကံစည္ၿပီးလ်င္၊ ေတာင္ပလူ လယ္ျပင္ အရပ္၌ မ႑ပ္ အေဆာင္ ေဆာင္ ေဆာက္ေစ၍၊ စစ္ကိုင္း ပင္းယ အင္း၀ ပတ္လည္တြင္ ရွိသမွ် သံဃာာတို႕ကို ပတည့္သံဃာ နွင့္တကြ ပင့္ေစ၍၊ မ႑ပ္အေဆာင္ေဆာင္တြင္ ေနေစၿပီးလွ်င္၊ စစ္မက္နွင့္ ၀န္းရံ၍ သတ္ေလ၏၊ တေထာင့္ သုံးရာေက်ာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အနက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းတို႕ကို ရွမ္းတို႕ သနားသျဖင့္ လႊတ္ရာ သုံးရာ ေျခာက္ဆယ္ေသေသာ ဟူ၏၊ ထိုေသေသာ ရဟန္းမ်ားအနက္ ပါဠိ အ႒ကထာ ဋီကာ က်မ္းဂန္ က်နေသာ မေထရ္ၾကီးမ်ား သုံးကိ်ပ္ေက်ာ္ ပါ၀င္သည္ ဟု ရာဇ၀င္မ်ားတြင္ ေရးသားၾကေလသည္။ ေက်ာင္းတိုက္ မ်ားတြင္ ရွိေသာ စာေပ တို႕ကို ယူ၍လည္း မီးတိုက္ ဖ်က္ဆီးေလသည္။
(ေပၚတူဂီသား ငဇင္ကာ သည္လည္း ဘုရား ေက်ာင္းကန္ ေစတီ ပုထုိး မ်ားကိုလည္း မီးတိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ေၾကး ေရႊ ဆင္းတုမ်ားကို အရည္းႀကိဳၿပီးလ်င္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္၍ ဌာပနာတို႕ကို ယူေလသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုလည္း မထီေလးစား ရမ္းကား ေစာ္ကားသျဖင့္ ေပၚေပၚထင္ထင္ မေန၀ံၾကကုန္၊ လူအေပါင္း တို႕သည္လည္း အလႈအတန္း ထင္ေပၚေအာင္ မေပး မလႈ၀ံၾကကုန္။)

No comments:

Post a Comment