ဖတ္မိဖတ္ရာ (၂)

on Monday, May 14, 2012
အမ်ိဴးသမီးေတြက Facebook ကို ပိုစြဲလမ္းဆိုပဲ။ သုေတသီေတြက အမိ်ဴးသမီးေတြဟာ အမ်ိဴးသားေတြထက္ ေဖစ္ဘြတ္ကို ပို၍ အားထားလာဖြယ္ ရွိသည္ဆိုပဲ။ ေနာ္ေ၀ ဘာဂန္တကၠသိုလ္က စိတ္ပညာရွင္ေတြကေျပာတယ္ ငယ္ရြယ္သူေတြဟာ ၾကီးသူေတြထက္ ပို၍ ေဖစ္ဘြတ္ကို စြဲလမ္းလာခဲ့ၿပီး အမ်ိဴးသမီးေတြဟာ အမ်ိဴးသားေတြထက္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္တဲ့။

Women more addicted to FB:
Women are more likely to become dependant on Facebook than men, say researchers. Psychologists from the University of Bergen in Norway found during the research that younger people were more likely to become addicted to Facebook than older people and women were at greater risk than men.

က်န္းမာေရး
WHOက သတိေပးထားပါတယ္ နိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားအေနနဲ႕ အိႏၵိယမွာ ျခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို သတိထားဖို႕နဲ ျပင္ဆင္ျပင္ၿပီးမွ ခရီးသြားပါတဲ့။ က်ေရာက္နိဳင္တဲ့ေနရာေတြကေတာ့ ဟိမခ်ယ္ ပရာဒက္ရွ္ ဂ်မူး နွင့္ ဆစ္ကင္ ျပည္နယ္ေတြ။ ကာလကတၱား ဘုံေဘ ဘန္ဂါေလာ နင့္ နာဂပူတို႕ၿမိဳ႕ၾကီးေတြမွလြဲ၍ က်န္ေသာေနရာေတြမွာ ငွက္ဖ်ားရင္ဆိုင္ရပါမယ္။ ျခင္အကိုက္မခံရေအာင္ သတိနွင့္ ခရီးသြားပါမိတ္ေဆြ။
သင့္အတြက္ အပ်င္းေျပ မွတ္စရာ
ပ်မ္းမွ်လူအမ်ားစုဟာ အျခားညေတြထက္ ေသာၾကာေန႕ ညမွာ ေကာင္းေကာင္း အိပ္ရပါတယ္။ လူ ၂၀၀၀ ေထာင္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေသာၾကာေန႕ဟာ တပါတ္အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္ျပီးေနာက္ လူေတြက စိတ္ေျဖေလ်ာထားေသာ ပထမ အခ်ိန္ျဖစ္ျပီး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အနားယူမႈညကို ရေစေသာည
ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ေန႕မနက္ေစာေစာ မထရျခင္းဟာလည္း အဓိပအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ျဗိတိန္အမ်ားစုဟာ ေသာၾကာေန႕ညမွာ ၉နာရီ အထိအိမ္ၾကျပီး အိမ္ဖို႕လည္း ၉ မိနွစ္ပဲအခ်ိန္ယူရပါတယ္တဲ့။
ေသာၾကာေန႕ညမွာ လူေတြကို ပုူပန္ေစတဲ့အရာကေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ အားလပ္ခ်ိန္ကို ဘယ္လိုသုံးမလဲဆိုတာပါပဲ။
တနဂၤေႏြညဟာျဖင့္ လူအမ်ားစုတြက္ေတာ့ အဆိုးဆုံးေသာ ညပါပဲတဲ့။
The Times of India, 12/3.5.2012


No comments:

Post a Comment