ဘုရားႀကီးတိုက္ မီးရႈိ႕ခံရျခင္း

on Sunday, April 29, 2012


ဘုရားႀကီးတိုက္ မီးရႈိ႕ခံရျခင္း
သကၠရာဇ္ ၁၂၁၄ ခုနွစ္ နတ္ေတာ္လအတြင္း အမရပူရၿမိဳ႕ အေနာက္ျပင္ ဓာတ္နန္းရပ္ မင္းႀကီးဦးပြား ၏အမိ၊ ပုဂံမင္း၏ အထိန္းေတာ္၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕စား မရြဲ၏ ညီမ မဖဲ၏အိမ္၌ ဓားျပတိုက္ ခံရရာ ကေနာင္မင္းသား နွင့္ မင္းတုန္းမင္း အိမ္ေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု စုံးစမ္းသိရ၍၊ မင္းသားမ်ားထံ ေတာင္းယူ၍ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္၀ယ္ ေတာင္ဒ၀န္ ဦးတုတ္ နွင့္ လမိုင္း၀န္ ဦးကုလားတို႕က စစ္ေဆးေမးျမန္းရာ၊ ကေနာင္မင္းသားနွင့္ အိမ္ေတာ္သားမ်ားက “လြတ္ေတာ္ ရုံးေတာ္ ျဗဲတိုက္ေတာ္မ်ား၌ စစ္ေၾကာသည္မဟုတ္၊ ေတာင္ဥယ်ာဥ္သို႕ထုတ္၍ စစ္ေၾကာျခင္းသည္ မႈခင္းႀကီးပြါးေအာင္လုပ္၍ ငါတို႕ကို သုဓ္သင္လိမ္မည္“ ဟု ထင္ျမင္ၾကသျဖင့္ ညီေတာ္နွစ္ပါး အလ်င္အျမန္ ေရႊဘိုသို႕ထြတ္ေတာ္မူ၍ ပုန္ကန္ ပုန္စားၾကေလရာ အမရပူရထီးနန္းကို ေအာင္ျမင့္သျဖင့္ “သခင္အားရ ကြ်န္ဒဏ္၀“ ဆိုဘိသကဲ့သို႕၊ အရွင္သခင္၏ မ်က္နွာလွေအာင္သာ ၾကည့္၍၊ သံသရာဒဏ္ကိုမေၾကာက္ေသာ အိမ္ေတာ္သားရဲမက္ဗိုလ္ပါတို႕သည္ မင္းႀကီးဦးပြား၏ ေကာင္းမႈျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသို႕လာ၍ ေက်ာင္းႀကီးေလွခါး ေခြးခတက္သို႕ေရာက္ေသာအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးနွင့္ ပက္ပင္းေတြ႕သျဖင့္ “ ဆရာေတာ္ ဘယ္ေနရာမွာနည္း “ ဟုေမးၾကရာ “ဆရာေတာ္ေနရာမွာပင္ ရွိလိမ့္မည္“ ဟုမိန္႕ေတာ္မူလိုက္လ်င္ ျပသာဒ္ စနုေဆာင္ ရွိရာသို႕ ေရွးရႈ႕ လ်င္ျမန္စြာ သြားၾကသည္မွ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေျမာက္တံခါးမွ ထြက္၍ ေတာင္ထီးလင္းတိုက္သို႕ ၾကြသြားေနထိုင္ေတာ္မူသည္၊ ဆရာေတာ္ကို မေတြ႕ေသာအခါ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို မီးတိုက္ၾကေလသည္၊ ေတာင္ဘက္ မ်က္နွာရွိ ဦးပြား ေကာင္းမႈေစတီေတာ္ႀကီး၏ ထီးေတာ္ကိုလည္း စိန္ေျပာင္းနွင့္ျပစ္ခ်၍ၾကေလသည္။
(ယခုလက္ရွိထီးေတာ္မွာ ဘုရားႀကီးတိုက္ ယခုလက္ရွိ တိုက္အုပ္ ဆရာေတာ္ လယ္ေပၚဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ကာရုည နွင့္ ဆင္မင္းဆရာေတာ္ဦးၾသဘာသာဘိ၀ံသ တို႕မွဦးစီး၍ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းရွိ (၇၁) ေက်ာင္းမွဆရာေတာ္မ်ား၊ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ား စုေပါင္း၍ ၁၃၇၀ျပည့္နွစ္ တပိုတြဲလျပည့္ေက်ာ္ (၂)ရက္ေန႕မွာတင္ထားေသာထီးေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment