အလယ္တိုက္ႀကီး

on Sunday, April 29, 2012
ဘုရားႀကီးတိုက္ အလယ္တိုက္ႀကီးေက်ာင္း
မႏၱေလးၿမိဳ႕ အေနာက္ျပင္ ပြဲကုန္းရပ္ေန လဘက္ပြဲစာႀကီး ဦးသက္ရွည္က ၈ ခဏ္ ၆ ခဏ္း နွစ္ထပ္တိုက္ႀကီး  ေဆာက္လုပ္၍ သကၠရာဇ္ ၁၂၆၅ မွာ ေရစက္ခ်ပြဲက်င္းပရာ ေရစက္ခ်ပြဲလာေသာ ေညာင္စဥ္တန္း ေက်ာင္းအမႀကီး ေဒၚပိုက ေစတနာေပါက္သျဖင့္
 ေနာက္ထပ္၍ ၾကည့္ၾကပ္ေဆာက္လုပ္ေပးပါဟု အေဆြခင္ပြန္း ဦးသက္ရွည္အား ေျပာသျဖင့္ အေရွ႕ဘက္တြဲ အခဏ္းကိုထပ္မံေဆာက္လုပ္သည္။ ၁၂၆၈ မွာ ျပီးစီး၍ ေရစက္သြန္းခ်သည္၊ ပထမေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မွာ ဦးအာစာရာဘိ၀ံသျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment