အပ်င္းေျပ

on Sunday, April 7, 2013

At a bar, three men were discussing coincidences. The first man said, “My wife was reading ‘A Tale of Two Cities’ and she gave birth to twins.
“That’s funny,” the second man remarked, “My wife was reading ‘The Three Musketeers’ and she gave birth to triplets.”
The third man shouted, “Good God, I have to rush home! When I left the house, my wife was reading Ali Baba and the 40 Thieves…” (Times of India) 

အရက္ဆိုင္မွာ လူသုံးေယာက္က တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္တတ္တ့ဲ အေၾကာင္းေတြ ေျပာၾကတယ္။
ပထမလူက ငါ့အမ်ိဴးသမီး ၿမိဳ႕နွစ္ၿမိဳ႕ ရဲ႕ ပုံျပင္ စာအုပ္ ဖတ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ အမႊာပူးေလး ေမြးတယ္ကြာ။
ဒုတိယ လူက ထူးဆန္တာပဲ လို႕ မွတ္ခ်က္ေပးၿပီးေတာ့ သူမိန္းမကေတာ့ (ေရွးခတ္) ေသနတ္ကိုင္ စစ္သား သုံးေယာက္ အေၾကာင္းစာအုပ္ဖတ္ခဲ့တယ္။ ကေလး သုံးမႊားပူး ေမြးတယ္။
တတိယလူက အလုိ ဘုရားေရ  (မျဖစ္ဘူး) ငါ အိမ္ကိုျပန္မွပဲ ငါဒီကိုလာေတာ့ ငါမိန္းမ အလီဘာဘာ နွင့္ သူခိုးေလးဆယ္ အေၾကာင္းဖတ္ေနတယ္ကြ။ (ကေလး အမႊာ ေလးဆယ္ ေမြးေနမွျဖင့္…)

No comments:

Post a Comment