ေၾသာ္ မိန္းမ

on Saturday, May 11, 2013

A young lady came home very sad from a date. She told he mother, “Anthony proposed to me an hour ago.” “Then why are you so sad?” her mother asked. “Because he also told me he is an atheist, Mom, he doesn’t even believe there’s a Hell.” Her mother replied, “Marry him anyway. Between two of us, we’ll show him how wrong he is.”

မိန္းမပ်ိဴ တစ္ေယာက္ ခ်ိန္းေတြ႕ရာမွ စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ နဲ႕ အိမ္ကိုျပန္လာခဲ့တယ္။ သူမက သူအေမကို ေျပာတယ္ လြန္ခ့ဲတဲ့ တနာရီေက်ာ္က အန္တိုနီက သူကို အခ်စ္ေရး ဆိုတယ္။ ဒါဆို ဘာလို စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ျဖစ္ေနတာလဲလို႕ သူမ အေမက ေမးတယ္။ အေမေ၇ သူက ဘုရားမဲ့ သမား ၿပီးေတာ့ ငရဲရွိတယ္ဆိုတာကိုလဲ မယံုဘူး။ ညညး္ သူကို ဘယ္နည္းနဲ႕ျဖစ္ျဖစ္ လက္ထပ္ လိုက္။ ငါတို႕ေပါင္းၿပီး ငရဲရွိေၾကာင္း သူမွားေၾကာင္း လုပ္ျပရမယ္။

No comments:

Post a Comment