ဟံသာ၀တီ္ဆရာေတာ္

on Sunday, July 15, 2012


ဆရာေတာ္ ဦးရန္ကုန္၊ ဆရာေတာ္ ဦးအာစာရာဘိ၀ံသ တို႕၏ အဆက္အႏြယ္ျဖစ္ေသာ ဟံသာ၀တီ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ဣႏၵာသဘကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊေပါက္ပင္ရြာတြင္  အဘ ဦးျမတ္သာ အမိ ေဒၚေရႊမွိန္ တို႕မွ သကၠရာဇ္ ၁၂၄၉ ခုနွစ္တြင္ ဖြားျမင္္ပါသည္။ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္ေအာင္ရ ျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဘုရားၾကီးတိုက္၊ ဟံသာ၀တီေက်ာင္း၌ စာေပပို႕ခ်၍ သာသနာေတာ္ကို ၾကီးပြားေစခဲ့ပါသည္။ ဟံသာ၀တီဆရာေတာ္၏ အဆက္အႏြယ္ တပည့္တို႕ကား===

(က) အရွင္တိေလာက=== လက္ပန္းတန္းျမိဳ႕၊ ကြမ္းျခံရြာေန အဘ  ဦးသူေတာ္ အမိ ေဒၚေငြေပၚတို႕မွ သကၠရာဇ္၁၂၆၇ ခုနွစ္တြင္ မ်က္နွာသန္႕စင္ ဖြားျမင္၍ ငယ္အမည္ ေမာင္ထြန္းေအာင္ျဖစ္သည္။ လက္ပန္းတတန္းၿမိဳ႕ ပါဠိသိပၸံေက်ာင္း၌ စာေပပို႕ခ်၍ သာသနာေတာ္ကို ၾကီးပြားေစခဲ့သည္။ 

(ခ) အရွင္၀ါသ၀=== မလိႈင္ျမိဳ႕၊ ခ်င္းယားရြာေန အဘ  သူႀကီး ဦးေကာက္ရ အမိ ေဒၚပိုတို႕မွ သကၠရာဇ္၁၂၇၀ ခုနွစ္တြင္ မ်က္နွာသန္႕စင္ ဖြားျမင္၍ ငယ္အမည္ ေမာင္ဘိုးတုတ္ျဖစ္သည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၀ိသုဒၶါရုံတိုက္၌ စာေပပို႕ခ်၍ သာသနာေတာ္ကို ၾကီးပြားေစခဲ့သည္။ 

(ဂ) အရွင္အဂၢ၀ံသ=== ထား၀ယ္ျမိဳ႕၊ စစ္ၿပဲညင္းေမာ္ရြာေန အဘ  ဦးဘိုးရန္ အမိ ေဒၚျခဳံတို႕မွ သကၠရာဇ္၁၂၇၄ ခုနွစ္တြင္ မ်က္နွာသန္႕စင္ ဖြားျမင္၍ ငယ္အမည္ ေမာင္ဘခင္္ျဖစ္သည္။ သထုံၿမိဳ႕ လယ္၀န္ေက်ာင္း၌ စာေပပို႕ခ်၍ သာသနာေတာ္ကို ၾကီးပြားေစခဲ့သည္။ 

(ဃ) အရွင္ဇနိတ=== ေညာင္တုန္းျမိဳ႕၊ စက္ေကာ့ရြာေန အဘ  ဦးဘ အမိ ေဒၚလွသြယ္တို႕မွ သကၠရာဇ္၁၂၇၃ ခုနွစ္တြင္ မ်က္နွာသန္႕စင္ ဖြားျမင္၍ ငယ္အမည္ ေမာင္သိုက္ထြန္းျဖစ္သည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဘုရားႀကီးတိုက္၊ စာေပပို႕ခ်၍ သာသနာေတာ္ကို ၾကီးပြားေစခဲ့သည္။ 

(င) အရွင္ပညာေဇာတ=== ေတာင္သာျမိဳ႕၊ မန္းက်ည္ပင္တဲရြာေန အဘ  ဦးသူေတာ္ အမိ ေဒၚေရႊခဲတို႕မွ သကၠရာဇ္၁၂၇၀ ခုနွစ္တြင္ မ်က္နွာသန္႕စင္ ဖြားျမင္၍ ငယ္အမည္ ေမာင္ဘထြန္းျဖစ္သည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဘုရားႀကီးတိုက္၊ တာရာမင္းေက်ာင္း၌ စာေပပို႕ခ်၍ သာသနာေတာ္ကို ၾကီးပြားေစခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment