ကဗ်ာနန္ဆရာေတာ္

on Sunday, July 8, 2012


ကဗ်ာန္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ စူဠနႏၵိယကို ယင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားေတာင္ရြာေန အဘ ဦးၾကယ္  အမိ ေဒၚမင္းဖုံ တို႕မွ သကၠရာဇ္ ၁၂၂၇ ခုနွစ္တြင္ မ်က္နွာသန္႕စင္ ဖြားျမင္၍ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္ဘိုးေဆာ္ ျဖစ္ပါသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၂၉၈ ခုနွစ္တြင္ ဆီးရာဂါျဖင့္ သက္ေတာ္ ၇၁၊မွာ ဘုရားႀကီးတိုက္တြင္  ဘ၀နတ္ထံပ်န္လြန္ေတာ္မူပါသည္။ စာေပပို႕ခ်စဥ္ အၾကားၾကား၌ သဒၵကာေ၀ယ် လကၤာက်မ္း၊ အာဒိကမၼိက ျဖစ္ေသာ နတ္လမ္းညႊန္ တို႕ကိုေရးသားေတာ္မူသည့္အျပင္ အေၾကာင္းအတၳဳပၸတိၱ တခုခုေပၚတိုင္း ကဗ်ာဗႏၶ ဖြဲ႕ဆိုေလ့ရွိေတာ္မူ၏။  ကဗ်ာနန္ဆရာေတာ္၏ အဆက္အႏြယ္တပည့္တို႕ကား==

(က) အရွင္ေသာမာဘိဓဇ=== စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ၀က္ခ်က္ရြာေန အဘ  ဦးမိုး အမိ ေဒၚသူ တို႕မွ သကၠရာဇ္၁၂၃၉ ခုနွစ္တြင္ မ်က္နွာသန္႕စင္ ဖြားျမင္၍ ငယ္အမည္ ေမာင္ကေလးျဖစ္သည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မစိုးရိမ္တိုက္၌ အာရာမာဓိပတိ သံဃနာယက အျဖစ္ျဖင့္ စာေပပို႕ခ်၍ သာသနာေတာ္ကို ၾကီးပြားေစခဲ့ၿပီးၿပီလွ်င္၊ စစ္ကိုင္းေတာင္ သစ္၀င္ေခ်ာင္၌ ပဋိပတ္ကို အားထုတ္စဥ္ သက္ေတာ္ ၆၃၊ သကၠရာဇ္ ၁၃၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘ၀နတ္ထံပ်န္လြန္ေတာ္မူသည္။

(ခ) အရွင္ဥကၠံသ=== မိတၳီလာျမိဳ႕၊ ကြက္ငယ္ရြာေန အဘ  ဦးဖုန္း အမိ ေဒၚပြါးတို႕မွ သကၠရာဇ္၁၂၅၁ ခုနွစ္တြင္ မ်က္နွာသန္႕စင္ ဖြားျမင္၍ ငယ္အမည္ ေမာင္ၾကယ္ျဖစ္သည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဘုရားႀကီးတိုက္၊ ေဒၚထူးေက်ာင္း၌ (အခုဦးၾကယ္ေက်ာင္း) စာေပပို႕ခ်၍ သာသနာေတာ္ကို ၾကီးပြားေစခဲ့သည္။ (ဆရာေတာ္ၾကယ္ ဟု လူသိမ်ားပါသည္။)

(ဂ) အရွင္ခႏၱီကေလး=== ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းစုရြာေန အဘ  ဦးေရႊပ်ား အမိ ေဒၚျဖဴ တို႕မွ သကၠရာဇ္၁၂၅၉ ခုနွစ္တြင္ မ်က္နွာသန္႕စင္ ဖြားျမင္၍ ငယ္အမည္ ေမာင္ေအာင္ထင္ျဖစ္သည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဘုရားၾကီးတိုက္၊ ဦးပုေက်ာင္း၌ စာေပပို႕ခ်၍ သာသနာေတာ္ကို ၾကီးပြားေစခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment