ဘုရားရွိခိုးပုံ ရွိခိုးနည္း

on Saturday, November 3, 2012

ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူမ်ဳိးတုိင္း သိသင္႔သိထုိက္ေသာ စာေလးလို႕ ထင္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕သည္ တစ္ေန႔ကုိ အနည္းဆုံးေတာ႔ သုံးႀကိမ္ေလာက္ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္ ဘုရားရွိခုိး စသည္မ်ား ၿပဳလုပ္ေလ႔ ရွိၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမား အေနျဖင္႔ ဒီစာသားေလးက တစ္ေနရာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေနျဖင္႔ အက်ဳိးရွိလိမ္႔မယ္လုိ႔ ေမ်ွာ္လင္႔မိပါတယ္။ ဘုရားရွိခုိးတဲ႔ေနရာမွာ ဒီအခ်က္ ငါးခ်က္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ရွိခိုးလွ်င္ ပုိၿပီး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။ "ဘယ,လာဘ,သံေမာဟႏွင္႔၊ ကုလ,အာစာ မိစၧာက်င္႔ရုိး၊ မေမ်ွာ္ကုိးဘဲ၊ ရွိခိုးဦးခ်ရာ၏" တဲ႔။

၁။ ဘယ..ဆိုတာက.... ေၾကာက္လုိ႔ ရွိခုိးရတာမ်ဳိးမွလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္၊ တခ်ဳိ႔ဘာသာေတြက ရွိခိုးကိုးကြယ္ရမယ္ ဒီလုိ႔မွမလုပ္ရင္ သတ္ပစ္မွာ ေၾကာက္လုိ႔ ရွိခိုးဦးခ်လိုက္တာေတြရွိတယ္ေလ အဲမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး စိတ္ထဲက တကယ္ၾကည္႔ညဳိ ယုံၾကည္ၿပီးေတာ႔မွ ရွိခိုးဦးခ်ရမယ္။

၂။ လာဘ....လာဘ္ကုိေမွ်ာ္ကုိးၿပီး (တစ္နည္းအားျဖင္႔ေတာ႔ ဒီလိုရွိခိုး ပူေဇာ္ရင္ျဖင္႔ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာေတြ ရမွာဘဲဆုိၿပီး လာဘ္ကုိေမွ်ာ္ၿပီး ရွိခိုးဦးခ်မႈမ်ဳိးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ရွိခိုးဦးခ်ရမယ္။

၃။ သံေမာဟ... အိပ္ခ်င္မူတူး ေတြေ၀မိန္းေမာ စိတ္မပါ လက္မပါ (ကေလးငယ္ေတြလုိ႔ မိဘမ်ားက သားသားေလး ဘုန္းဘုန္းကုိ ရွိခိုးဦးခ်လိုက္) လို႔နေဘးက ၀ုိင္းတိုက္တြန္းလုိ႔ ရွိခုိးဦးခ်မႈမ်ဳိး မၿပဳလုပ္ရဘူး။

၄။ ကုလ..ျမန္မာလူမ်ဳိးဟာ ဘုရားကုိကုိးကြယ္သူေတြျဖစ္တဲ႔ အတြက္ ရွိခုိးဦးခ်ရတယ္၊ မိမိရဲ႕ မိဘေတြက ကိုးကြယ္တဲ႔ဘာသာမို႔လုိ႔ ကုိးကြယ္ ဦးခ်ေနရတယ္ စိတ္ပါလုိ႔မဟုတ္ဘူး အဲဒါမ်ဳိး ရွိခုိးဦးခ်ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္။

၅။ အာစာ...(အာစရိယ) ဒီဘုန္းဘုန္းကေတာ႔ ငါကုိပညာသင္ေပးထားတာ ေက်းဇူးရွိတယ္ သူကုိေတာ႔ ရွိခုိးဦးခ်မွေတာ္မယ္ သုိ႔ မဟုတ္ရင္ မေကာင္းဘူး (ဆရာသမားကုိ ရွိခိုးဦးခ်ျခင္းနဲ႔ မဟုတ္ဘူး)တဲ႔ တကယ္ကုိယုံယုံၾကည္ၾကည္ေလးေလးစားစားရွိခုိးဦးခ်ရမယ္.....အဲဒီလုိမ်ဳိး ရွိခုိးဦးခ်မွ သာလွ်င္ ကုိးကြယ္ပုံကုိးကြယ္နည္း ရွိခိုးပုံရွိခိုးနည္း မွန္တယ္လို႔ ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား မိန္႔မွာခဲ႔တာကုိ တစ္ဆင္႔ျပန္ၿပီး ပညာကုိပူေဇာ္တဲ႔ အေနနဲ႔ ျဖန္႔ေ၀လုိက္ပါတယ္။ အားလုံး ကုိယ္စိတ္ျဖာ က်မၼာၾကပါေစ... အမွားပါရင္လည္းျဖည္႔စည္းၿပီးေတာ႔ ဖတ္ေပးၾကပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

အရွင္ေကလာသ (ဂုဏ၀တီေက်ာင္း။ ဘုရားႀကီးတိုက္)။

No comments:

Post a Comment