ဘုရားႀကီးဂိုဏ္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

on Sunday, June 17, 2012

အရွင္၀ိမလဗုဒၶိ ဆရာေတာ္လက္ထက္သို႕ ေရာက္ေသာအခါ ေအာက္ၿမိဳ႕ ေက်းရြာတင္ နိုင္ငံေရး ေျပာေဟာမႈအတြက္ အရွင္ဥတၱမ၊ အရွင္၀ိစာရ တို႕ကို ေထာင္က်ရာ ေထာင္အတြင္း ဥပုသ္ျပဳ လိုျခင္း သိမ္သမုတ္ေပးေစလိုျခင္း အေၾကာင္းကို ဆိုင္ရာ အစိုးရသို႕ ေတာင္းဆိုရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဆာေဂ်ေအ ေမာင္ႀကီးက ဥပုသ္ျပဳခြင့္ ေပးသင့္ မေပးသင့္၊ သိမ္သမုတ္သင့္ မသင့္၊ စသည္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုစၦာ ၉-ခ်က္ ထုတ္ၿပီးလ်င္ နိုင္ငံေတာ္အတြင္း ပညာရွင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား  ေျဖဆိုၾကရန္ ေၾကျငာေလသည္။

သုဓမၼာအဖြဲ႕နွင္ ေတာင္ခြင္ သာသနာပိုင္တို႕က ရာဇအႏၱာရယ္သင့္ရာ ဥပုသ္မျပဳရေသာ္၄င္း၊ သိမ္မရွိေသာ္၄င္း အျပစ္မရွိ” ဟုေျဖဆိုၾကသည္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာေတာ္တို႕ကလည္း မိမိတို႕သေဘာ ပိုင္နိုင္သမ်ွ ေျဖဆိုၾကရာ အျပည့္စုံလည္းမဟုတ္၊ မခိုင္လုံသည္က မ်ားေခ်သည္။

သို႕အတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားႀကီးဂိုဏ္း ဆရာေတာ္မ်ားက ေရွးအစဥ္လာ ပေ၀သဏီထုံးတမ္းနွင္တကြ ပါဠိ အ႒ကထာ ဋီကာ အကိုးအကား သာဓကမ်ားျပ ေျဖဆိုၿပီးလ်ွင္၊ ဘုရားႀကီးဂိုဏ္း ဆရာေတာ္တို႕၏ အေျဖလႊာကို ပုံနိွပ္ရိုက္၍ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးထံသို႕၄င္း၊ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕သို႕၄င္း ေပးပို႕ၾကေလသည္၊ အစည္းေ၀းတြင္ အစိုးရဘက္နွင့္ အတိုက္အခံ ေခ်ပ ေျပာဆိုသူကား မႏၱေလး အမတ္ ဦးဘဦး ပင္တည္း၊ ေနာက္မ်ား မၾကာမွီ ေထာင္အတြင္း သိမ္သမုတ္ ေပးေစျခင္း၊ ဥပုသ္ျပဳခြင့္ ရျခင္းစေသာ အက်ိဴးတရား ခံစားၾကရေလသည္။

ေနာက္တစ္ဖန္ ဆာေဂ်ေအ ေမာင္ႀကီး လက္ထက္မွာပင္ သာသနရကၡိတအသင္း နွင့္ ေတာင္ခြင္ သာသနာပိုင္တို႕ ပူးေပါင္း၍ ၀ိနယဓရ ဥပေဒၾကမ္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေလရာ ၄င္းဥပေဒ၏ အတိုခ်ဳပ္ အဓိပၸါတယ္မွာ ရဟန္းတို႕၏ ဂရုဘဏ္ လဟုဘဏ္ စသည္တို႕နွင့္ ပတ္သက္၍ တရားတေဘာင္ ျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ ၀ိနည္းဓိုတင္၍ ဆုံးျဖတ္ရမည္၊ မေက်နပ္လွ်င္ လူရုံးမွာ အဆုံးအျဖတ္ ခံၿပီး အဆုံးသတ္ရမည္” ဟု ပါရွိသည့္အတြက္ ၀ိနည္းအရာ မလိမၼာေသာ လူဒါယကာထံ ၿပီးေစရမည္ဟူေသာ ဥပေဒကို တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက မနွစ္သက္နိင္ၾကသျဖင့္ ဘုရားႀကီးဂိုဏ္း ဆရာေတာ္တို႕က ေခါင္းေဆာင္၍ နိုင္ငံေတာ္အစိုးနွင့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ တိုင္ေအာင္ ကန္႕ကြက္ၾကရာ ၎ဥပေဒပ်က္ရျပန္ေခ်သည္။

No comments:

Post a Comment