ဘုရားႀကီးဂိုဏ္း

on Saturday, June 2, 2012

ဆရာေတာ္ ဦးရန္ကုန္ ( ဦးသုဇာတာဘိ၀ံသ) ပ်န္လြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္။ သကၠရာဇ္ ၁၂၈၃ ခုနွစ္ ကဆုန္လဆန္း ၁ ရက္ေန႕တြင္ အဂၤလိပ္အစိုးရမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၊ ေတာင္ခြင္ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္က  “မဟာဒဏ္၀န္ မဟာဒဏ္စာေရး ခန္႕ထား၍၊ ရဟန္းေတာ္တို႕ကို အုပ္ခ်ဴပ္မည္၊ ေလးျပင္ ေလးရပ္ရွိ ထင္ရွားေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ( သုဓမၼာ အဖြဲ႕စည္း) သို႕ပါ၀င္ၾကပါ”  ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေလရာ “ဆႏၵနွင့္ခန္႕ေသာ္ မျမစ္သာ၊ ရဟန္းေတာ္တို႕က ခန္႕ထားရိုး ထုံးတမ္း မရွိ၊ ၀ိနည္းေတာ္နွင့္ ၿငိစြန္းဘြယ္ ရွိေသာေၾကာင့္ မဟာဒဏ္၀န္ ခန္႕ထားျခင္းကို သေဘာမတူ ကန္႕ကြက္သည္၊ သုဓမၼာ အဖြဲ႕စည္းသို႕လည္း မ၀င္လို၊ သာသနာပုိင္က မဟာဒဏ္၀န္ ခန္႕ခဲ့ေသာ္ ဆရာေတာ္တို႕ ( ဘုရားႀကီးဂိုဏ္း) နွင့္ မသက္ဆိုင္” ဟု တားျမစ္စာနွင့္တကြ အ၇ွင္သံ၀ရ အမွႈးရွိေသာ သံဃာကိုယ္စားလည္မ်ား လႊတ္၍ ခရိုင္၀န္႕ရွင္ေတာ္ထံ မိန္႕ၾကားေတာ္မသည္က စ၍ “ဘုရားႀကီးဂိုဏ္း” ဟုထင္ရွားေပၚထြက္ေလသည္။
မူလ ဂုိဏ္း၀င္ ဆရာေတာ္မ်ား-----
၁။ အရွင္ အာစာရာဘိ၀ံသ (ဂဏပါေမာကၡ ဆရာေတာ္) ဘုရားႀကီးတိုက္။
၂။ အရွင္အာဒိစၥ၀ံသ (ေရႊေရးေဆာင္တိုက္ နာယကဆရာေတာ္)
၃။ အရွင္အာစိဏၰ (ဓမၼိကာရာမတိုက္ နာယကဆရာေတာ္)
၄။ အရွင္ဣႏၵက (ေညာင္ကန္တိုက္ နာယက ဆရာေတာ္)
၅။ အရွင္ေကာ႑ည (ေတာင္ထီလင္းတိုက္ နာယက ဆရာေတာ္)
၆။ အရွင္ေရ၀တ (မင္းထင္တိုက္ နာယက ဆရာေတာ္)
၇။ အရွင္ပညာသိရီ ( မိုးထားတိုက္ နာယက ဆရာေတာ္)
၈။ အရွင္ ေတဇ၀ႏၱ (အေသာကာရာမတိုက္ ဆရာေတာ္)
၉။ အရွင္သုႏၵရ (ဆီဗန္းနီတိုက္ နာယက ဆရာေတာ္)
၁၀။ အရွင္ေသာမာဘိဓဇ (မစိုးရိမ္း နာယက ဆရာေတာ္) တို႕ၾကျဖစ္ၿပီး။

ထိုဆရာေတာ္မ်ားသည္ သကၠရာဇ္ ၁၂၈၃ ခုနွစ္ နယုန္လဆန္း (၁၀) ရက္ေန႕ ဘုရားႀကီးတိုက္ အလယ္အု႒္ေက်ာင္း အေပၚထပ္၌ မဟာသံဃသႏၷိပါတ အစည္းေ၀းႀကီး က်င္းပ၍  ေတာင္ခြင္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္သည္ ရာဇ၀လႅဘ အားႀကီးလွသျဖင့္ သာသနာေဘးရန္ တြန္းလွန္ ကာကြယ္ တားစည္းနိုင္ဘြယ္မရွိ။ ပါပမင္းမ်ား လက္ထက္ နိင္ငံေရး ရႈပ္ေထြးျခင့္ေၾကာင့္ သာသနာ ဘာသာကို ထိခိုက္မႈလည္း မ်ားလွေပသည္။ သို႕ အတြက္ေၾကာင့္ ပရိယတၱိ လမ္းမွန္ ၀ိနည္းကံမွတပါး အျခားေသာ ရာထူး ဌာနႏၱရ ခံယူေရး ဓမၼ၀ိနိစၦယ ခံယူေရး တို႕ကို သုဓမၼာအဖြဲ႕သည္ ေတာင္ခြင္သာသနာပိုင္တို႕နွင့္ မဆက္ဆံဘဲ ေရွာင္လႊဲခြဲခြါ၍၊ သာသနာေတာ္ ေဘးရန္ ေပၚေပါက္က ကာကြယ္ရန္နွင့္ သာသနာေတာ္ ႀကီးပြါးရာ ႀကီးပြါးေၾကာင္း ကိစၥကိုသာ အျမဲသတိခ်ပ္လ်က္ လုံးလ ၀ီရိယ မဟုႆာျဖင့္ ႀကိဴးစား အားထုတ္ ေနထိုင္ၾကစတမ္း ဟု ကတိက၀တ္ ျပဳေတာ္မူၾကသည္။

ဘုရားႀကီးဂိုဏ္း ဆရာေတာ္တို႕၏ ရည္သန္ခ်က္ကား--- ၀ိနည္းေဒသနာေတာ္နွင့္ အညီ ေနထိုင္ၾက၍၊ ေရွးဆရာ အစဥ္အဆက္ နွစ္သက္ ျမတ္နိဳးေတာ္မူၾကေသာ ပရိယတၱိသာသနာေတာ္ ႀကီးပြါးေစျခင္းကိုသာ ပဓာနျပဳၾကေလသည္။ ေလာကေရးရာနွင့္ ဂိုဏ္းႀကီးပြါးေစျခင္းကို လိုလားေတာ္ မမူၾကေျခ။ သို႕ပါေသာ္လည္း ဆရာေတာ္တို႕ ၾသ၀ါဒအတိုင္း တစည္းတလုံးတည္း ေနထိုင္လိုပါသည္ ဟု ဘုရားႀကီးဂိုဏ္းသို႕ ပါ၀င္လာေသာ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားကား----
(၁) ေပါင္းလည္ေက်ာင္းတိုက္။ (၂) ေပါက္ၿမိဳင္ေက်ာင္းတိုက္။ (၃) ျမင္း၀န္ေက်ာင္းတိုက္။
(၄) ဘုံေက်ာင္ေက်ာင္းတိုက္။ (၅) ေအာင္ေျမေရႊဘုံေက်ာင္းတိုက္။ (၆) ဆင္တဲေက်ာင္းတိုက္။
 (၇) ကတိုးေက်ာင္းတိုက္။ (၈)မွန္ကင္းေက်ာင္းတိုက္။ (၉) စေလေက်ာင္းတို္က္။
 (၁၀) ငါးစို႕ေက်ာင္းတိုက္။ (၁၁) မဟာနႏၵိေသနာရာမေက်ာင္းတိုက္မ်ားသည္ ဘုရာၾကီးဂိုဏ္းသို႕ ပါ၀င္လာၾကပါသည္။

No comments:

Post a Comment