နွစ္သက္မိေသာ အဆိုအမိန္႕မ်ား

on Saturday, January 5, 2013


၁။ စာအုပ္ေကာင္းမ်ားကို ဖတ္ရႈ႕ျခင္းဟာ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုနွစ္မ်ားမွ အေတာ္ဆုံးလူမ်ားနွင့္ စကားေျပာဆိုသည္နွင့္ တူေပသည္။ (ေရနီ ေဒကား)

၂။ ျပန္လည္ေတြးေတာျခင္း မျပဴဘဲ စာဖတ္ေနျခင္းဟာ ေခ်ဖ်က္မႈ မရွိတဲ့ အစာစားျခင္းနွင့္ တူတယ္။ (အီဗန္ဘတ္စ္)

၃။ အခ်ိဴ႕ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ျမည္းစမ္းၾကည့္သင့္တယ္၊ အခ်ိဴ႕ကို ၀ါးမ်ိဴသင့္တယ္၊ အခ်ိဴ႕ကို ေၾကညက္ေအာင္ လုပ္ထားသင့္တယ္။ (ဖရန္စစ္ ေဘကြန္)

၄။ အသက္ရွင္ေနထိုင္ျခင္း အတြက္ ကြ်န္ဳပ္၏ ဖခင္အား ေက်းဇူးတင္တယ္၊ သို႕ေသာ္ ေကာင္းစြာ ေနထိုင္ရန္အတြက္ ကြ်န္ဳပ္၏ ဆရာသခင္အား ေက်းဇူးတင္တယ္။ (အလက္ဇႏၵား)

၅။ လုံးလ ၀ီရိယ ရွိျခင္းက ကံေကာင္းျခင္းရဲ႕ မိခင္ျဖစ္တယ္။ (ဆာဗန္တီ)

၆။ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ တစ္၀က္လုပ္ေဆာင္ ၿပီးသူျဖစ္တယ္။ (ကြန္တီ)

၇။ စာဖတ္ျခင္းက ျပည့္၀ေသာသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစတယ္၊ ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းျခင္းက အသင့္ျပင္ထားေသာ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစတယ္၊ မွတ္သားျခင္းက တိက်ေသာ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစတယ္။ (ဖရန္စစ္ ေဘကြန္)

၈။ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းဆိုတာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ပထမဦးဆုံးေသာ ေသာ့ခ်က္ပဲ။ (နိကတာ ခရုရွက္။ ရုရႈား သမၼတ)

၉။ ဘာသာေရး မပါတဲ့ သိပၸံပညာသည္ ေျခက်ိဴးေန၍၊ သိပၸံပညာ မပါေသာ ဘာသာေရးဟာ မ်က္စိကန္းေနတယ္။ (အိုင္းစတိုင္း)

၁၀။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းဟာ သူရဲ႕စာရိတၱပဲျဖစ္တယ္။ ( ဂိုသဲ)

၁၁။ စာဖတ္ျခင္း အတက္မွာ ေလ့လာဆည္းပူးျခင္း အတက္ကဲ့သို႕ ပင္ျဖစ္တယ္၊ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွတ္သားရန္နွင့္ မလိုအပ္သည္မ်ားကို ေမ့ပစ္ရန္ ျဖစ္တယ္။ (ဟစ္တလာ)

No comments:

Post a Comment